(Nederlands) facebook logotwitter-logo

Historie

De oorsprong van Taart&Trends ligt bij het “De Leukste Taarten” – forum. Dit forum had in het voorjaar van 2006 tussen de paar honderd leden die het op dat moment telde, een kleine groep zeer actieve leden (de eerste forum-verslaafden) die elkaar graag eens “live” wilden ontmoeten.

Omdat ontmoetingen meestal niet spontaan plaats vinden en we het toch wel leuk zouden vinden als er hier toch ook eens iets te doen zou zijn zoals bijvoorbeeld in Engeland al jaren het geval is, heeft Ria toen de stoute schoenen aangetrokken en met behulp van enkele enthousiaste forumleden in het toenmalige restaurant van haar zus en diens compagnon, het eerste evenement georganiseert: De Leukste Meet and Greet!

Kwamen er in het voorjaar van 2006 nog tussen de 20 en 30 bezoekers, in het najaar van 2006 melden zich ongeveer 75 enthousiastelingen. Hierdoor werden we verplicht te verhuizen naar een zaal die we toen hebben gehuurd bij een partycentrum in Hoogland (Amersfoort).

Ria had inmiddels hulp gekregen van Francisca en Evelien en met zijn drietjes richtte ze de vereniging “Taart&Trends” op die momenteel ingeschreven staat onder KvKnr. 32124633

En de groei ging door: In het voorjaar van 2007 werden er rond de 100 workshopplaatsen verkocht, terwijl in het najaar op de beurs meer dan 400 bezoekers welkom werden geheten, terwijl er niet meer dan 350 gasten tegelijkertijd in de zaal mochten zijn. Tijd voor een 2e verhuizing!
De kasteelworkshopdag in het voorjaar hielden we nog wel in het partycentrum, maar voor het volgende evenement in het najaar van 2008 verhuisden we naar Hilversum (Dudok Arena), waar we tot 2000 bezoekers tegelijkertijd kunnen herbergen. Voorlopig ruimte genoeg dachten we. Het eerste jaar in Hilversum hielden we de beurs met het thema “Hollands Glorie” en ontvingen 1000 bezoekers. Op 3 oktober 2009 tijdens de “Rozengeur &  Maneschijn” beurs waren dat er al 1500!! tijd voor de volgende stap: in 2010 werd de beurs in Hilversum uitgebreid naar 2 dagen om niet weer mensen bij de deur te moeten laten wachten. Wachten hoefden de mensen niet bij de deur, maar de parkeercapaciteit kwam wel behoorlijk onder druk te staan met circa 3300 bezoekers.  Dus moest Taart&Trends op zoek naar een “nieuwe jas” voor de beurs. Na enige tijd zoeken en enkele tips zijn we in 2011  neergestreken in de America hal in Apeldoorn. Met circa 6000 m² beursvloer en enkele conferentiezalen hoopt het bestuur van Taart&Trends hier weer een aantal jaren vooruit te kunnen.

De America Hal is goed bevallen. Met ruim 5000 bezoekers kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde beurs in Apeldoorn. Taart&Trends heeft daarom besloten om in ieder geval in 2012 en 2013 deze beurslocatie te handhaven.

Inmiddels wordt het bestuur achter de schermen ondersteund door Siska en Froukje, voor de administratie en de PR. De  nieuwe website is gemaakt in samen werking met Palland media.

Wellicht dat u er de volgende keer (weer) bij bent? We hopen uiteraard weer op een record aantal bezoekers, maar bovenal op een gezellig en geslaagd evenement!

Doelen

De organisatie heeft zich met het oprichten van Taart&Trends meerdere doelen voor ogen gesteld:

  • Wij hopen met onze evenementen zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de hobby “taartdecoreren” en alles wat daarbij komt kijken.
  • Wij streven ernaar bij onze activiteiten zoveel mogelijk met Nederlandse en Belgische bedrijven samen te werken, maar ook overige buitenlandse bedrijven zijn welkom.
  • Met de bekendheid van de hobby, willen we ook het niveau waarop dit wordt uitgevoerd laten stijgen middels het organiseren van (inter-) nationale wedstrijden.
  • Om de toegang tot onze beurs zo laagdrempelig als mogelijk te maken streven we er naar de toegangsprijs ook zo laag als mogelijk te houden.