facebook logotwitter-logo

Wedstrijd

Terug

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Voor de wedstrijd zijn er in 2018 enkele wijzigingen doorgevoerd. Ook op het gebied van de nieuwe privacy wetgeving. Lees dus goed het wedstrijdreglement door om te zien wat er veranderd is: Download het wedstrijdreglement als pdf

Voor de inschrijfperiode en aanleveren werkstukken klik hier

 

Sponsors:

Atelier Arina Zwajomi Roos Bakt

Alle categorieën krijgen een eigen specifieke opdracht.

Vakjury: volgt nog

Categorieën: (op alle categorieën is het algemeen wedstrijdreglement van toepassing)

Eetbare taarten (hoofdcategorie) – Specifieke opdracht: Klik hier
Bruidstaart – Specifieke opdracht: Klik hier
Taarttoppers – Specifieke opdracht: Klik hier
Onmogelijke constructies – Specifieke opdracht: Klik hier
Koekjes – Specifieke opdracht: Klik hier
Cupcakes – Specifieke opdracht: Klik hier
Suikerbloemen
(geen miniatuur)
– Specifieke opdracht: Klik hier
Koud Porselein bloemen
(geen miniatuur)
 – Specifieke opdracht: Klik hier
Koud Porselein taarttoppers  – Specifieke opdracht: Klik hier

Jeugdcategorieën – Specifieke opdracht: Klik hier

Belangrijk: lees goed het wedstrijdreglement: klik hier

Eetbare taarten

In deze categorie dient de volledige taart eetbaar te zijn. Er zijn hierbij een aantal aandachtspunten. :

 • Gebruik van bloemdraad en tape voor suikerbloemen. Belangrijk!! Bloemdraad mag niet direct in de taart gestoken worden! Er moet hiervoor gebruik gemaakt worden van Flowerpicks, Poseypicks of andere voedselveilige hulsjes om de draad. Dippen in chocolade is niet toegestaan omdat de chocolade van de bloemdraad breekt. Dit geldt ook voor bloemdraad waar andere fondant of suikerwerkversieringen op bevestigd worden.
 • Bij een meerlagige taart zijn taartkarton en taartdeuvels toegestaan om de taart te stapelen.
 • Een topper op de eetbare taart, dient uit eetbare materialen te bestaan.(uitgezonderd het taartkarton/cakeboardje)
 • Een topper die direct in de eetbare taart gestoken wordt mag niet door een non-food prikker of taartdeuvel worden ondersteund. Alleen als de topper op een taartkarton o.i.d staat, mag er onder het taartkarton met voedselveilige taartdeuvels gestut worden.
 • De vulling van de taart dient buiten de koeling houdbaar te zijn.

Voor de smaak dient een “proef”taartje te worden ingeleverd, tegelijk met de grote taart. Van het proeftaartje moet de taartbodem, smaak en bekleding dezelfde structuur hebben als de grote taart. Het proeftaartje moet ongekleurd en niet versierd zijn.

Formaat grote Taart: maximale grondoppervlakte: 40×40 cm. Hoogte onbeperkt.

Formaat “proeftaartje”: maximale grondoppervlakte: 10×10 cm hoogte 1 laag.

Beoordeling:

 • Smaak (hiervoor dient het proeftaartje).
 • Technieken: Welke zijn er toegepast en hoe?
 • Originaliteit
 • Bekleding
 • Algehele indruk (afwerking).
 • Thema toepassing. (De organisatie beslist).

De jury heeft het recht om de taarten te controleren (aansnijden) of de hoofdtaart gelijkwaardig is aan het proeftaartje. (inclusief vullingen)

 

Bruidstaarten

Bruidstaarten worden meestal gemaakt voor grotere groepen eters. Er worden de volgende eisen aan de taart gesteld:

 • Is geschikt voor minimaal 50 personen.
 • Bestaat uit minimaal 3 lagen. Taartdummies zijn toegestaan.
 • In de decoratie zijn minimaal 3 verschillende technieken gebruikt.
 • Bij het gebruik van een topper dient deze volledig eetbaar te zijn en mag deze niet met non food prikkers vastgezet worden.

 

Formaat Bruidstaart: maximale grondoppervlak: 45×45 cm. Hoogte minimaal 3 lagen.

Beoordeling:

 • Technieken: Welke zijn er toegepast en hoe?
 • Originaliteit
 • Bekleding
 • Algehele indruk (afwerking).
 • Thema toepassing ( De organisatie beslist).

 

Onmogelijke taart constructies/impossible cake constructions

Bij deze categorie wordt verwacht dat je een taart maakt op een frame waarbij de illusie wordt gewekt dat dit in strijd is met de zwaartekracht. Hieraan worden de volgende eisen gesteld:

 • Voor de interne constructie mag gewerkt worden met een Cakeframe of andere aantoonbare voedselveilige constructie materialen.
 • Het hoofdzakelijke gedeelte moet uit cake bestaan. Dit is minimaal 60% van het gehele werkstuk.
 • Onderdelen die niet als normale porties taart/cake geserveerd kunnen worden, mogen van rice crispies of eventueel van piepschuim gemaakt worden.
 • De volledige taart inclusief bodemplaat en overige constructie dient bekleed te zijn.

 

Formaat maximale grondoppervlak: 65×65 cm. Hoogte onbeperkt.

Beoordeling:

 • Originaliteit
 • Bekleding
 • Algehele indruk (afwerking).
 • Thema toepassing (De organisatie beslist).
 • Technieken: gekeken wordt naar de constructietechniek, voedselveiligheid en vervoerbaarheid van het ontwerp. Hiervoor moeten minimaal 5 foto’s van het constructie en productieproces ingeleverd worden. Op 1 foto moet duidelijk de gebruikte constructie materialen en de voedselveiligheid hiervan te zien zijn bij aanvang van het proces. De overige foto’s tonen 4 duidelijke fases uit het constructie proces.

De foto ’s levert u aan in een envelop met hierop uw ordernummer van de reserveringen site. Geen naam of adres.

 

Taart-Toppers eetbaar

Dit zijn eetbare modelleerwerken. De gemodelleerde taart-toppers moeten volledig eetbaar zijn.
Naar aanleiding van vragen: Een suiker-fantasiebloemen topper valt dus ook onder deze categorie. De fantasiebloemen zijn van suiker (Modeling of flowerpaste) en mogen alleen als het echt niet anders kan op draad. Zie verder de toelichting over bloemdraad bij taarttoppers.
De volgende eetbare ingrediënten mogen verwerkt worden in het werkstuk: marsepein, fondant, modelling paste, gumpaste, flowerpaste, chocolade of modelling chocolate, royal icing, pipinggel, geblazen suiker of een andere techniek met suiker is toegestaan. Er mag wel gelatine voor onderdelen gebruikt worden maar het gehele stuk mag niet van gelatine zijn.
Stutten in de toppers mag met alleen met sugarsticks, chocoladesticks, soepstengels of spaghetti. Bij hoge uitzondering mag bloemdraad toegepast worden zie toelichting bij de beoordeling.
Formaat Taart-Topper maximale grond oppervlak: 30×30 cm. Hoogte onbeperkt.
Beoordeling:

 • Technieken Welke zijn er toegepast en hoe?
 • Orginaliteit.
 • Algehele indruk (afwerking).
 • Thema toepassing (De organisatie beslist).

Toelichting gebruik van bloemdraad bij taart-toppers.
Bloemdraad bij een fantasie bloementopper is toegestaan.
Voor modelleerwerk geldt het volgende: Als de deelnemer echt denkt dat het idee niet zonder ondersteuning van bloemdraad gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld een gedetaileerde kruin van een boompje, dan mag het toegepast worden. Saté en cocktailprikkers zijn en blijven uitgesloten. Je dient het gebruik van de bloemdraad bij het inleveren te melden. Echter als de jury kan onderbouwen dat het ook zonder bloemdraad gemaakt had kunnen worden, dan kan dit uitsluiting of punten aftrek inhouden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de jury en wedstrijdleiding. De kunst van suikerkunst toppers is om het i.p. volledig eetbaar te kunnen maken.

Decoratieve Koekjes

De koekjes moeten volledig eetbaar zijn. Een wedstrijd inzending bestaat uit minimaal 6 losse koekjes of een koekbouwwerk, bijvoorbeeld gingerbread huisjes of andere constructies gemaakt van koek.

De koek is het hoofdbestandeel van het werkstuk en dienen een decoratieve afwerking te hebben.

Voor de decoratieve afwerking mogen de volgende ingrediënten verwerkt worden: marsepein, fondant, royal icing, modellingpaste, gumpaste, flowerpaste, chocolade of modelling chocolate, pipinggel, geblazen suiker(isomalt). Stutten in de koekjes mag met sugarsticks, chocoladesticks, soepstengels of spaghetti.

Formaat Koekjes inzending: maximale grond oppervlak: 45×45 cm. Hoogte onbeperkt.

Beoordeling:

 • Technieken – Welke zijn er toegepast en hoe?
 • Originaliteit
 • Algehele indruk (afwerking).
 • Thema toepassing (De organisatie beslist).

 

Cupcakes

De Cupcakes moeten volledig eetbaar zijn. De volgende ingrediënten mogen verwerkt worden in het werkstuk: marsepein, fondant, crème, modellingpaste, gumpaste, flowerpaste, chocolade of modelling chocolate, royal icing, pipinggel, geblazen suiker of een andere techniek met suiker. Stutten in de cupcakes mag met sugarsticks, chocoladesticks, soepstengels of spaghetti.

In deze categorie wordt er naast het uiterlijk van de cupcakes ook gekeken naar de totale presentatie. Het presentatie materiaal waarop de cupcakes geplaatst worden hoeft niet eetbaar te zijn, maar er dient wel rekening gehouden te worden met voedselveiligheid. Binnen de presentatie dienen 2 groepen van 6 cupcakes gemaakt te worden, die per groep een andere decoratieve afwerking heeft.

Formaat Cupcakes maximale grond oppervlak: 40×40 cm. Hoogte onbeperkt.

Beoordeling:

 • Technieken Welke zijn er toegepast en hoe?
 • Originaliteit
 • Algehele indruk (afwerking).
 • Thema toepassing (De organisatie beslist).
 • Gehele Presentatie (Display, cupcake met standaard).

Suikerbloemen

Hierop is het thema (Royal) niet van toepassing.

Op dit onderdeel is het thema (Royal) niet van toepassing.
De suikerbloemen mogen geen miniatuur zijn. Miniatuurboompjes (Bonsai) zijn wel toegestaan. De bloemen moeten botanisch correct uitgevoerd worden. Je bent vrij in de uitvoering van het bloemenarrangement(= presentatie. Denk aan boeket, tafelstuk, krans, gepresenteerd op een taart etc.) Er dienen minimaal 5 bloemen in het arrangement verwerkt te zijn. Dit mogen 5 of meer dezelfde bloemen of 5 of meer bloemen van verschillende bloemsoorten gemengd zijn.
De suikerbloemen moeten volledig eetbaar zijn op basis van een “suikerdeeg” (bloemenpasta of modelleerpasta) met uitzondering van onderdelen zoals bloemdraad, bloemtape en lint. De opstelling waarop de suikerbloemen
gepresenteerd worden dient volledig voedselveilig te zijn. Niet toegestaan is oase, mos of materialen die levende organismen kunnen bevatten.
Formaat Suikerbloemen: maximale grond oppervlak: 30×30 cm. Hoogte onbeperkt.
Beoordeling:

 • Technieken Welke zijn er toegepast en hoe?
 • Orginaliteit.
 • Algehele indruk (afwerking).

Koud porselein bloemen.

Op dit onderdeel is het thema (Royal) niet van toepassing.
De bloemen mogen geen miniatuur zijn. Miniatuurboompjes (bonsai) zijn wel toegestaan. De bloemen moeten botanisch correct uitgevoerd worden.De koudporcelein receptuur dient voedselveilig en voor gebruik op levensmiddelen geschikt te zijn!!!
Je bent vrij in de uitvoering van het bloemenarrangement(= presentatie: Denk aan boeket, tafelstuk, krans, gepresenteerd op een taart etc.) Er dienen minimaal 5 bloemen in het arrangement verwerkt te zijn. Dit mogen 5 of meer dezelfde bloemen of 5 of meer bloemen van verschillende bloemsoorten gemengd zijn. Onderdelen zoals bloemdraad, bloemtape en lint zijn toegestaan. De opstelling dient volledig voedselveilig te zijn. Niet toegestaan is oase, mos of materialen die levende organismen kunnen bevatten.
Formaat koud porselein bloemen: maximale grond oppervlak: 30×30 cm. Hoogte onbeperkt.
Beoordeling:

 • Technieken Welke zijn er toegepast en hoe?
 • Orginaliteit.
 • Algehele indruk (afwerking).

Koud porselein taart-toppers
(modelleerwerk, fantasiebloemen zijn toegestaan in deze categorie)

Maak een modelleerwerk van koud porselein geschikt om te presenteren op een taart. Verwerk het thema in je werkstuk. In de koud porseleintoppers is interne support wel toegestaan en in de Fantasy bloemen mag met bloemdraad gewerkt worden.
Voor de koud porselein taarttoppers werk je met een voedselveilige koud porselein receptuur die voor gebruik op levensmiddelen geschikt is!!!
Formaat Taart-Topper maximale grond oppervlak: 30×30 cm. Hoogte onbeperkt.
Beoordeling:

 • Technieken Welke zijn er toegepast en hoe?
 • Orginaliteit.
 • Algehele indruk (afwerking).
 • Thema toepassing (De organisatie beslist).

Jeugdcategoriëen

Dit jaar hebben wij twee categoriëen voor de jeugd toegevoegd:

Jeugdcategorie A (8-11 jaar) en Jeugdcategorie B (12-15 jaar). Deze categoriëen mogen werkstukken inleveren in alle bovenstaande categoriëen. Het verschil zit er in dat de jury rekening houdt met de waardering of je een volwassen deelnemer bent of een jeugd deelnemer. Het werkstuk van de jeugd deelnemer moet wel de aanwijzingen volgen die in de categorie gegeven worden. De jury zal ook aan de jeugddeelnemer kunnen vragen of de deelnemer bepaalde technieken kan voordoen als er twijfels ontstaan zijn over wie de techniek heeft toegepast.

 

Start inschrijfperiode : wedstrijd Taart en Trends                                          07-05-2018  

Einde inschrijfperiode: wedstrijd Taart en Trends                                         25-09-2018 18:00 uur

button Inschrijven

Schema Inleveren Werkstukken:

Alle werkstukken mogen ingeleverd worden op:

Donderdag 27-09-2018 tussen 18:30-19:30
of
Vrijdag 28-09-2018 tussen 08:30- 09:30

 

Werkstukken die vrijdag 28-09-2018 na 09:30 worden ingeleverd zullen niet meer mee doen aan de wedstrijd. Let op: eetbare taarten en proeftaartjes dienen ook uiterlijk vrijdag voor 9.30 uur ingeleverd te zijn.

 

Thema 2018: Royal

Voor extra punten verwerk je het thema en de opdracht duidelijk in je werkstuk. Veel plezier en succes met de voorbereidingen.

Belangrijk:

 • Lees voor je aan je werkstuk begint het wedstrijdreglement goed door.
 • Maak alle onderdelen van je werkstuk zelf (alleen).
 • Je werkstuk is eetbaar tenzij anders is aangegeven in de wedstrijdregels. De uitzonderingen zijn: bloemdraad en tape voor suikerbloemen. Taartkarton en taartdeuvels voor interne ondersteuning bij een meerlagige taart. Dummy taarten zijn toegestaan voor de bruidstaarten categorie.
 • Bloemdraad mag niet rechtstreeks in de taart. Werk met flowerpicks, posey picks of andere voedselveilige hulsjes.
 • Een topper die direct in de taart gestoken wordt mag niet door een non-food taartdeuvel worden ondersteund. Alleen als de topper op een taartkarton o.i.d staat, mogen er onder de taartkarton taartdeuvels gebruikt worden.
 • Algemeen toegestane materialen of toevoegingen:

marsepein, fondant, modellingpaste, gumpaste, flowerpaste, chocolade of modelling chocolate, royal icing, pipinggel, geblazen suiker of een vernieuwende techniek met suiker is toegestaan. Er mag wel gelatine voor onderdelen gebruikt worden maar het gehele stuk mag niet van gelatine zijn. Stutten in de koekjes mag met sugarsticks, chocoladesticks of spaghetti.

Veel succes met het maken van  je wedstrijdstuk.

Team Taart en Trends.