facebook logotwitter-logo

Broodwedstrijden

Broodwedstrijden Taart en Trends 2017

Foto: Uit de keuken van Levine

Foto: Uit de keuken van Levine

Foto: Uit de keuken van Levine

Foto: Uit de keuken van Levine

Foto: Uit de keuken van Levine

Foto: Uit de keuken van Levine

Foto: Uit de keuken van Levine

Deze broodwedstrijden zijn een unieke mogelijkheid om je eigengebakken brood te laten beoordelen door een vakjury. Je strijdt in eerste instantie om een goede beoordeling voor je brood te krijgen en zo inzicht te krijgen in je eigen niveau en vaardigheden. Daarna komt pas de onderlinge competitie in beeld waarbij door de behaalde punten een ranking ontstaat en degene met het hoogste aantal punten winnaar is in de betreffende deelname categorie.

Er zijn drie categorieën. Het is toegestaan om aan meerdere categorieën deel te nemen. Je dient je dan wel voor iedere categorie apart in te schrijven en deelnamekosten te betalen. Het is niet mogelijk om op de beurs broden in te leveren voor een categorie waar je je niet voor hebt ingeschreven.

Om een goede beoordeling mogelijk te maken heeft iedere categorie een eigen opdracht. Lees de opdrachten goed door voor je begint.

Het is een wedstrijd voor hobbybakkers, professionele bakkers zijn uitgesloten van deelname.

De broden zullen door de jury op de volgende punten beoordeeld worden:

 • Uiterlijk (vorm)
 • Korst
 • Kleur
 • Structuur kruim
 • Smaak

Algemene instructie.

Iedere deelnemer brengt een toonbrood en een proefbrood mee. Het proefbrood dient qua grootte identiek te zijn aan het toonbrood. Beide broden dienen vanuit hetzelfde basisdeeg bereid te zijn. Ingeval van twijfel of beide broden overeenkomen, mag de jury het toonbrood ook aansnijden ter controle. De broden mogen geen zichtbare naamsverwijzing naar de bakker ervan bevatten.

Categorie Gistbrood

 • Bak een busbrood (= gebakken in een broodbakvorm).
 • Ingrediënten: Op basis van tarwe volkorenmeel. Naar keuze mogen pitjes/zaden toegevoegd worden. Toevoeging van rozijnen, krenten, noten enz. is niet toegestaan.
 • Als rijsmiddel mag instant gist of verse gist gebruikt worden.
 • Er mogen geen broodverbetermiddelen worden gebruikt.

Categorie Desembrood

 • Bak een vloerbrood (= zonder broodbakvorm gebakken).
 • Ingrediënten: een mengsel van verschillende soorten bloem en meel, verhouding is vrij. Naar keuze mogen pitjes/zaden toegevoegd worden. Toevoeging van rozijnen, krenten, noten enz. is niet toegestaan.
 • Als rijsmiddel mag alleen desem worden gebruikt. De toevoeging van instant gist of verse gist is niet toegestaan.
 • Er mogen geen broodverbetermiddelen worden gebruikt.

Categorie Gevulde en decoratieve broden

 • Vorm en uitvoering is vrij (bijvoorbeeld gevlochten brood, busbrood, vloerbrood, gedecoreerde korst).
 • Ingrediënten: er mag alleen tarwebloem of alleen volkorenmeel of een mengsel van verschillende soorten bloem en meel worden gebruikt.
 • Als rijsmiddel mag instant gist, verse gist of desem worden gebruikt.
 • De vulling mag zowel zoet als hartig zijn.
 • Er mogen geen broodverbetermiddelen worden gebruikt.

 

Verklaring gebruikte termen:                                                                                                       

Deelnemer: Persoon die zich heeft ingeschreven voor één of meerdere categorieën aan de Taart en Trends wedstrijden. Personen die als jurylid fungeren worden door de organisatie uitgesloten van deelname aan de categorieën, die zij jureren.

Jurylid: Een door de organisatie aangewezen persoon die de ingeleverde werkstukken beoordeelt op basis van door de organisatie vast gestelde criteria.

Organisatie: De bestuursleden van Taart en Trends of de door de Taart en Trends ingezette vrijwilligers.

Inzending: De twee broden die samen één inzending voor de broodwedstrijd vormen.

 

Algemene regels voor een goed verloop:

 • Inschrijven doe je voor de sluitingstermijn zoals vermeld op de website. Hierna kun je helaas niet meer meedoen.
 • Na ontvangst van je betaling en de bevestiging hiervan door Taart en Trends is je deelname definitief.
 • Na het sluiten van de inschrijvingstermijn is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
 • Je ontvangt een deelnamecertificaat. De naam die hierop vermeldt moet worden, geef je aan ons door bij je inschrijving. Na het inleveren van de wedstrijdstukken zijn wijzigingen niet meer mogelijk.
 • Tijdens het inleveren en opstellen op de beurs kan de inzending niet meer van categorie gewisseld worden.
 • Voor de beoordeling is het nodig dat de Jury één of beide broden aansnijdt of open maakt om te kijken of aan de wedstrijd voorschriften is voldaan.
 • Door je inschrijving ga je akkoord met de wedstrijdregels en deelname voorwaarden. Is een inzending niet in overeenstemming met de voorschriften, dan zal deze uit de wedstrijd worden gehaald. Voor de betreffende inzending ontvang je bij diskwalificatie geen certificaat. Teruggave van het inschrijfgeld is in geval van diskwalificatie niet mogelijk.

 

Deelname aan de wedstrijden…

is voor iedereen, behalve voor professionele bakkers, open en op eigen risico. Alleen juryleden zijn uitgesloten voor de categorieën die zij beoordelen. De deelname is in alle categorieën op individuele basis. Als bij een inzending samenwerking vermoed of aangetoond wordt, volgt uitsluiting van de inzending.

 

Bij deelname geef je automatisch toestemming aan derden om (delen van) je inzending te fotograferen. Je bent je er dan ook van bewust dat de foto’s van de inzending door anderen gebruikt kan worden en dat Taart en Trends of haar leden hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn. Bij deelname geef je de organisatie ook toestemming om foto’s van je wedstrijdstuk, met naamsvermelding , te gebruiken voor promotie doeleinden.

Inleveren…

gebeurt op eigen risico en volgens een vast inleverschema. Dit schema is apart bijgevoegd. Het is niet mogelijk van dit schema af te wijken. Wel mag iemand anders je inzending voor jou afleveren, nadat je hierover vooraf contact hebt opgenomen met de wedstrijdleiding. E-mail hans@taartentrends.nl.

De organisatie kan geen en zal geen verantwoording nemen voor de luchtcondities op de beursvloer. Ook voor beschadigingen aan werkstukken op de beursvloer wordt geen verantwoording genomen door de organisatie. Transportschade geef je bij binnenkomst direct door aan de wedstrijdleiding.

 

Jurering…

zal plaatsvinden door algemeen geaccepteerde vakmensen die door de organisatie voor specifieke jureringsdoeleinden zal worden gevraagd. De werkstukken worden zonder naam aan de jury getoond. Alleen bij de organisatie is de naam van de deelnemer bekend. Daarom is het ook niet toegestaan om namen of naamsverwijzingen in de werkstukken te gebruiken.

 

Prijsuitreiking…

Deze vindt plaats op de laatste beursdag tussen 16:00 en 17:00 uur. Alleen de beste binnen een categorie kan een prijs winnen. De twee opvolgende winnaars (nr. 2 en 3) in de categorie zullen een symbolisch aandenken ontvangen. Bij een gelijk puntenaantal binnen 1 categorie zal aan de jury een beslissend en bindend eindoordeel gevraagd worden. Na het einde van de beurs dienen de inzendingen opgehaald te worden tussen 17.00 en 18.00 uur. Niet afgehaalde wedstrijdbroden worden na 18.00 uur vernietigd. Kan je pas na 18.00 uur je inzending ophalen, neem dan contact op met de wedstrijdleiding.

 

Je kan je inschrijven tot 27 september 2017 tot 17.00 uur.

Voor iedere inzending moet je je apart inschrijven. Deelname per categorie kost €10,00. Hiervoor krijg je als deelnemer ook 2 dagen gratis entree tot de beurs. Bij meerdere inschrijvingen kan de entree niet overgedragen worden op een niet deelnemer.

De wedstrijd broden moeten ingeleverd worden op vrijdagochtend 29 september tussen 10.00 en 11.00 uur.